01. Xác định từ khóa cần SEO – p1

Khi bạn để ý bên dưới phần ý tưởng thì 2 từ dich vu seo và seo la gi rất nhiều lần search =>2 từ khóa đó là từ ta không thể bỏ qua.
Vậy ta kết luận được điều gì: Muốn Seo từ khóa nào hãy kiểm tra xem độ canh tranh và số lươt search của nó


Mục tiêu chính trong bài:

  • Keyword & cách lựa chọn keyword tối ưu
  • Kiểm tra độ cạnh tranh của từ khóa
  • Lựa chọn từ khóa (short-tail or long-tail)

1. Cách sử dụng công cụ Google Keyword Tools

Truy cập vào địa  http://adwords.google.com/ đắng ký account miễn phí để có thể sử dụng bộ công cụ Keyword Tools do chính Google cung cấp.

- Chọn tiếng Việt

- Chọn Công cụ phân tích – Công cụ từ khóa

Công cụ từ khóa

- Gõ từ khóa vào khung tìm từ khóa: Tại đây bạn điền từ khóa mình cần tìm vào

- Bạn xác định từ khóa cần SEO

Ví dụ: Từ khóa dao tao seo

Ở đây bạn thấy từ khoa hoc seo có lượng search 880  |  từ khóa dao tao seo là từ mình cần SEO
–Khi bạn để ý bên dưới phần ý tưởng thì 2 từ dich vu seo và seo la gi rất nhiều lần search =>2 từ khóa đó là từ ta không thể bỏ qua.
Vậy ta kết luận được điều gì: Muốn Seo từ khóa nào hãy kiểm tra xem độ canh tranh và số lươt search của nó
Thứ 2: để hướng tới kết quả cuối cùng thì ta sẽ tạo 1 bộ từ khóa gần đúng với từ muốn seo và đặc biệt từ khóa đó hết hợp 3 yếu tố:

  1. Lượng search cao
  2. Độ cạnh tranh thấp
  3. Giá trị chuyển đổi cao

 

 

Sưu tầm