Cách làm site map cho Yahoo

 

Sau khi thiết kế website hoàn tất, bạn cũng muốn người dùng tìm đến website của mình thông qua các máy chủ tìm kiếm. Và Yahoo! cũng là một máy chủ tìm kiếm đáng để bạn quan tâm.

Tạo sitemap cho Yahoo! rất đơn giản, Yahoo! chỉ hỗ trợ các sitemap có định dạng .txt và với tên urllist.txt vì vậy bạn cần tạo file text với tên như thế. Sau đây là các bước để tạo và submit sitemap của bạn đến Yahoo!

  • Click lên start > Run > chọn chương trình Notepad.
  • Copy các URL bạn muốn Yahoo đánh chỉ mục vào file trên, mỗi URL là một hàng.
  • Lưu file với tên urllist.txt và upload lên thư mục web.
  • Truy cập vào địa chỉ: https://siteexplorer.search.yahoo.com/
  • Thêm website hoặc blog của bạn vào Yahoo! bằng cách click vào nút Add My Site
  • Yahoo! sẽ yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản của mình, hãy đăng nhập bằng tài khoản Yahoo! của bạn.
  • Click lên nút Authenticate sau khi đăng nhập thành công.
  • Để xác nhận chủ quyền website, Yahoo! sẽ yêu cầu bạn add một thể Meta hoặc upload 1 file HTML lên website của mình.
  • Upload file hoặc thêm thẻ Meta như yêu cầu của Yahoo!, sau đó bạn click vào nút Ready to Authenticate.
  • Trong trường hợp sử dụng Blog, bạn nên thêm thẻ Meta sẽ thuận tiện hơn.

Lưu ý :

-Yahoo chỉ nhận file urllist.txt làm sitemap, ko nhận bất cứ file txt với tên nào khác.
-File .xml chỉ cần đáp ứng chuẩn RSS 0.9 - 1.0 và 2.0 đều có thể dùng làm sitemap.
-ROR (resource of a resource) tài nguyên của 1 tài nguyên, dùng làm sitemap cho các search engine khác.